ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΟΥΒΕΡΛΙ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

CASUAL CASUAL CASUAL CASUAL CASUAL CASUAL CASUAL CASUAL
               
Κωδικός:
11229
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός:
11230
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός:
11231
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός:
11232
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός:
11233
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός:
11234
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός:
11237
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός:
11235
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 10€
Κωδικός: 11236 
Εξωτ.:Ύφασμα 
Εσωτ.: Υδρόφιλο 
Σόλα:Κρεπ 
Μεγ.: 
Τιμή: 10€
Κωδικός: 11238 
Εξωτ.:Ύφασμα 
Εσωτ.: Υδρόφιλο 
Σόλα:Κρεπ 
Μεγ.: 
Τιμή: 10€
Κωδικός: 11009 
KARYOKA 
Εξωτ.:Δέρμα 
Εσωτ.:Δέρμα 
Σόλα: PU 
Μεγ.:36 
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11184
KARYOKA
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11188
   VENTOLA
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11197
    GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11110
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:35,37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11111
LORENZOMARTINS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25€
Κωδικός:11123
LEGENT
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 29€
Κωδικός: 11128
LEGENT 
Εξωτ.:Δέρμα 
Εσωτ.:Δέρμα 
Σόλα: PU 
Μεγ.:37,38, 39 
Τιμή: 29€
Κωδικός: 11190
GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
Τιμή: 29€
Κωδικός: 11191
GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39,40
Τιμή: 29€
Κωδικός:
11132
GESS
Εξωτ.:Δέρμα/
Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11133
GESS
Εξωτ.:Δέρμα/
Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11178
PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11179
PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11165
POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11164
POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11166
POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:11173
POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11169
    POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11170
   POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11167
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11193
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11246
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 15€
Κωδικός:
11247
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 15€
Κωδικός:
11248
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 15€
Κωδικός:
11244
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 15€
Κωδικός:
11245
Εξωτ.:Ύφασμα
Εσωτ.:
Υδρόφιλο
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 15€
Κωδικός:
11243
Εξωτ.:PU
Εσωτ.:
Δέρμα
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 15€
Κωδικός:
11242
Εξωτ.:PU
Εσωτ.:
Δέρμα
Σόλα:Κρεπ
Μεγ.:
Τιμή: 15€
Κωδικός: 11182
GESS Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11186
  POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,39,
40
Τιμή: 25€

 

Κωδικός: 11207
EESS
Εξωτ.:Δέρμα     
Εσωτ.:Δέρμα     
Σόλα: PU     
Μεγ.:36,37     
Τιμή: 25€
   
 
 
ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ
Κωδικός:
   11027
    POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11028
   POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11029
    POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11026
POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39     
Τιμή: 25€

 

Κωδικός: 11030
   POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11031
   POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11138
  GESS
Εξωτ.:Δέρμα/
Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11139
  GESS
Εξωτ.:Δέρμα/
Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,39,
41
Τιμή: 25€ 
Κωδικός: 11147
  POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11145
   POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11146
   POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11148
    POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11141
  GESS
Εξωτ.:Δέρμα/
Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11142
  GESS
Εξωτ.:Δέρμα/
Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11149
    GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
      11153
  GESS
Εξωτ.:
Υφασμα/
Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11144
  GESS
Εξωτ.:Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11143
  GESS
Εξωτ.:Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11152
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,40
Τιμή: 25€
 
 
ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΙΛΑ

Κωδικός: 11001

GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα

Σόλα: PU Μεγ.:35,37, 38,39,40 Τιμή:25€

Κωδικός: 11002

GESS

Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα

Σόλα: PU Μεγ.:36,37, 38,39,40 Τιμή: 25€

Κωδικός: 11013 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37,38, 39,40 Τιμή: 25€ Κωδικός: 11014 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,38 Τιμή: 25€
Κωδικός:
11003 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11004
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11005
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,39
Τιμή: 25€
Κωδικός:11008
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,38
Τιμή: 25€

Κωδικός:
11006
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
 11007
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11019
    POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11010 
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11011 
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός:
 11012 
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11181
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11140
   BORELLI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 20€
Κωδικός:
11015
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11016
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11017
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11018
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11021
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11022
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11024
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11020
GESS 
Εξωτ.:Δαντέλα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11025
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11032
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11023
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11033 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37,38, 39,40 Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11063
    POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,40,
41
Τιμή: 20€
Κωδικός:
   11064
    BORELLI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40,41
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11065
   POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11068
   BORELLI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,40
Τιμή: 20€
Κωδικός:
   11066
    MAMMI-A 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 20€
Κωδικός:
   11067
    POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11069
   POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11070
   LEGEND 
Εξωτ.:PU
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11072
   LEGEND 
Εξωτ.:PU
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11073
   LEGEND 
Εξωτ.:PU
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39,40
Τιμή: 20€
Κωδικός:
   11071
    LEGEND 
Εξωτ.:PU
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,41
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11074
   PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 40€
Κωδικός: 11062
   POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 20€
Κωδικός:
   11079
    PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11085
    PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11127
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11201
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11199
    GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11200
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11225
  GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
               
Κωδικός: 11185 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37,38, 39 Τιμή: 25€ Κωδικός: 11189 VENTOLA Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,37, 38,39,40 Τιμή: 25€
Κωδικός: 11053
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11131
   POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11183 GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37 Τιμή: 35€ Κωδικός: 11216 GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,37, 38,39,40 Τιμή: 35€ Κωδικός: 11215 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,37 Τιμή: 30€ Κωδικός: 11213 PELUCCI Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36 Τιμή: 35€
Κωδικός: 11168 GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37 Τιμή: 35€
Κωδικός: 11137
   KARYOKA
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 20€
Κωδικός:
   11154
    MAMMI-A
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,40
Τιμή: 20€
Κωδικός: 11203
   KARYOKA
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36
Τιμή: 25€

Κωδικός: 11136
   KARYOKA
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36
Τιμή: 20€
 
         
ΓΟΒΕΣ ΓΟΒΕΣ ΓΟΒΕΣ ΓΟΒΕΣ ΓΟΒΕΣ ΓΟΒΕΣ ΓΟΒΕΣ ΓΟΒΕΣ
Κωδικός: 11129
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11130
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11126 PELUCCI Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:38,39, 40,41 Τιμή: 25€
Κωδικός:
11036
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11037
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11034
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11035
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11038
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11039
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11040
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11041
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11042
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11045
PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα/
Υφασμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11043
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
40,41
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11044
PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11047
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11048
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11049
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40,41
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11050
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40,41
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11046
PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11051
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11052
  POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11158
    POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11135
    POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11054
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11055
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11056
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11060
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11057
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 40€
Κωδικός:
11058
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40,41
Τιμή: 40€
Κωδικός: 
11059
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39
Τιμή: 40€
Κωδικός: 
11061
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40,
41,42
Τιμή: 40€
Κωδικός:
11075
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11076
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11077
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11084
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
 11078
  GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11220
  POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
   11080
  PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11205
   POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11081
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11082
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11083
POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11086
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11087
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,
40,41
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11088
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11089
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11106
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11090
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11091
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11092
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11100
PELUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11093
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11094
GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
   11095
  GESS 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11162
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11114
    GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11115
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11116
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11121
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11117
    POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11118
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
  11119 GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11122
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11112
   POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11113
    POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11120
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11125
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11156
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11157
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11171
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11172
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11159
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11160
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11161
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11196
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11225
  PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή:25€
Κωδικός: 11226
  PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11223 
  PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11221
  PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11174
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11176
    GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11180
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11192
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11227 
  PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39,40,41
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11212 PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11208
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:35,36,
37,38,39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11210 POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11204
    POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11194 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:39 Τιμή: 25€
Κωδικός: 11206
   PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
40,41
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11198 GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37,38, 40 Τιμή: 25€
Κωδικός: 11195
   GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11211 PELUCCI Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37 Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11209
    GESS
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:41
Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11196
    PELUCCI
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11222 POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11217 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,37, 38,39,40 Τιμή: 25€ Κωδικός: 11218 POLO CLUB Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,37, 39,40 Τιμή: 25€ Κωδικός: 11219 PELUCCI Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:37,38, 39 Τιμή: 25€
Κωδικός: 11214 
  POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25
Κωδικός: 11202 PELUCCI Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,37, 38 Τιμή: 25€
Κωδικός:
   11187
    POLO CLUB
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,39,
40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11150 GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,40 Τιμή: 25€
Κωδικός: 11151 GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:36,40 Τιμή: 25€

Κωδικός: 11155 GESS Εξωτ.:Δέρμα

Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: PU Μεγ.:40 Τιμή: 25€

       
ΜΠΟΤΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΠΟΤΕΣ
Κωδικός:
11096
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:38
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11097
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37,38,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
   11098 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
39
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11124
   LEGENT
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11101
PIERLUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:35
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11102
PIERLUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11103
PIERLUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11109
CIVIL 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11104
PIERLUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
11105
PIERLUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:37
Τιμή:25€
Κωδικός: 
11107
POLO CLUB 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37
Τιμή: 25€
Κωδικός: 
11108
PIERLUCCI 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:40
Τιμή: 25€
Κωδικός:
  11099 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€
Κωδικός: 11239    
Εξωτ.:Αδιάβροχο    
Εσωτ.:Ύφασμ
Σόλα: Κρεπ
Μεγ.:36 - 41
Τιμή: 16€
Κωδικός: 11134 GESS Εξωτ.:Δέρμα Εσωτ.:Δέρμα Σόλα: Κρεπ Μεγ.:36,37, 38,39,40 Τιμή: 25€
Κωδικός: 11224 
Εξωτ.:Δέρμα
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: PU
Μεγ.:36,37,
38,39,40
Τιμή: 25€

Κωδικός: 11240

Εξωτ.:PU
Εσωτ.:Δέρμα
Σόλα: Κρεπ
Μεγ.:36 - 41
Τιμή: 16€
 
Κωδικός: 11241
Εξωτ.:PU 
Εσωτ.:Δέρμα 
Σόλα: Κρεπ
Μεγ.:36 - 41
Τιμή: 16€